Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2019:1318 Förordning om ändring i förordningen (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen 2019-12-23
2019:1317 Förordning om ändring i förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria 2019-12-23
2019:1316 Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan 2019-12-23
2019:1315 Förordning om ändring i förordningen (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten 2019-12-23
2019:1314 Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten 2019-12-23
2019:1313 Förordning om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket 2019-12-23
2019:1312 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655) 2019-12-23
2019:1311 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 2019-12-23
2019:1310 Förordning om ändring i förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 2019-12-23
2019:1309 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2019-12-23
2019:1308 Förordning om ändring i förordningen (2017:1268) med instruktion för Klimatpolitiska rådet 2019-12-23
2019:1307 Lag om ändring i lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar 2019-12-23
2019:1306 Förordning om ändring i förordningen (2016:742) med instruktion för Energimarknadsinspektionen 2019-12-23
2019:1305 Förordning om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät 2019-12-23
2019:1304 Förordning om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet 2019-12-23

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404