Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2020:1306 Förordning om ändring i förordningen (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från Danmark eller Förenade kungariket till Sverige 2020-12-31
2020:1305 Förordning om ändring i förordningen (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från Danmark eller Förenade kungariket till Sverige 2020-12-23
2020:1304 Förordning om upphävande av förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper 2020-12-23
2020:1303 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 2020-12-23
2020:1302 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2020:614) 2020-12-23
2020:1301 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13) 2020-12-23
2020:1300 Förordning om ändring i förordningen (2018:1467) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter 2020-12-23
2020:1299 Förordning om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar 2020-12-23
2020:1298 Förordning om ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster 2020-12-23
2020:1297 Förordning om ändring i förordningen (2018:1942) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område 2020-12-23
2020:1296 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:730) om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd 2020-12-23
2020:1295 Förordning om ändring i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol 2020-12-23
2020:1294 Förordning om ändring i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol 2020-12-23
2020:1293 Lag om ändring i lagen (1982:1255) om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen 2020-12-23
2020:1292 Förordning om ändring i totalförsvarsdataförordningen (2020:153) 2020-12-23

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404